עגלת קניות - MyHBD

Germany KVM VPS

Deliver on 5 minute

DE 0.5


החל מ   €4.99
חודשי

2 GB ECC DDR4 RAM

1 vcore CPU

20 GB Datacenter SSD Storage

Unlimited Bandwidth

Germany Location

DE 1


החל מ   €6.99
חודשי

3 GB ECC DDR4 RAM

2 vcore CPU

30 GB Datacenter SSD Storage

Unlimited Bandwidth

Germany Location

DE 2


החל מ   €9.99
חודשי

6 GB ECC DDR4 RAM

2 vcore CPU

60 GB Datacenter SSD Storage

Unlimited Bandwidth

Germany Location

1Gbps Uplink Network

DE 3


החל מ   €14.99
חודשי

8 GB ECC DDR4 RAM

2 vcore CPU

60 GB Datacenter SSD H.D.D

Unlimited Bandwidth

Germany Location

1Gbps Uplink Network

DE 4


החל מ   €25.99
חודשי

16 GB ECC DDR4 RAM

4 vcore CPU

100 GB Datacenter SSD Storage

Unlimited Bandwidth

Germany Location

1Gbps Uplink Network

DE 6


החל מ   €39.99
חודשי

32 GB ECC DDR4 RAM

4 vcore CPU

160 GB Datacenter SSD Storage

Unlimited Bandwidth

Germany Location

1Gbps Uplink Network

Auction Dedicated Server


 
€100.00
חודשי