نرخ فعلی یورو برای پرداخت: ۲۹۰۰۰ تومان
کارت خرید - MyHBD

سرور مجازی آلمان

تحویل در ۵ دقیقه

DE 0.5


شروع از   €4.99
ماهانه

رم ۲ گیگابایت اختصاصی

پردازنده ۱ هسته

هارد ۲۰ گیگابایت SSD

ترافیک نامحدود

لوکیشن آلمان

DE 1


شروع از   €6.99
ماهانه

رم ۳ گیگابایت اختصاصی

پردازنده ۲ هسته

هارد ۳۰ گیگابایت SSD

ترافیک نامحدود

لوکیشن آلمان

MyHBD 2


شروع از   €9.99
ماهانه

رم ۶ گیگابایت اختصاصی

پردازنده ۲ هسته

هارد ۶۰ گیگابایت SSD

ترافیک نامحدود

لوکیشن آلمان

MyHBD 3


شروع از   €14.99
ماهانه

رم ۸ گیگابایت اختصاصی

پردازنده ۲ هسته

هارد ۶۰ گیگابایت SSD

ترافیک نامحدود

لوکیشن آلمان

MyHBD 4


شروع از   €25.99
ماهانه

رم ۱۶ گیگابایت اختصاصی

پردازنده ۴ هسته

هارد ۱۰۰ گیگابایت SSD

ترافیک نامحدود

لوکیشن آلمان

MyHBD 6


شروع از   €39.99
ماهانه

رم ۳۲ گیگابایت اختصاصی

پردازنده ۴ هسته

هارد ۱۶۰ گیگابایت SSD

ترافیک نامحدود

لوکیشن آلمان

Auction Dedicated Server


 
€100.00
ماهانه